DK Jente's Opdræt

Jente blev født 13/11 1986 hos Ester Ikjær, Ikast, der efter 2 kuld ophørte med opdræt og udstillinger. Med Jente begyndte vores indtog i racekattesporten - først med udstillingskarriere og senere med opdræt.

Vores opdræt er nok lidt særpræget ved, at vi næsten udelukkende bruger hunner fra eget opdræt. Det har ikke altid været planen, for i begyndelsen af 90'erne forsøgte vi faktisk i 3 tilfælde at indpasse fremmede hunkillinger i familien. Det gik også fint indtil de havde haft det første kuld killinger. Så viste deres temperament, at de enten ikke trivedes i flokken eller at de ville dominere den. Resultat: de blev steriliserede og fik nye hjem som alenekatte. Ærgerligt for os, men absolut det bedste for kattene.

 

Vor brug af fremmede avlshanner - som slet ikke er slut endnu - sammen med de avlshunner vi har af vidt forskellige linier, er altsammen et led i bestræbelserne på at lave den "perfekte" Birma. Vi synes også at det er lykkedes - i hvert fald med de ting, vores planlægning kan påvirke, nemlig temperament og type. Derudover trøster vi os med, at en manglende kile eller en sort fod altid danner basis for en lykkelig fremtid som kælekat.